راهنمای ثبت تغییرات شرکت‌ها

سپس در فیلد نام درخواستی اسـم مـورد نظـر تایـپ مـی شـود. در قسـمت توضیحات متقاضی اگر شرح یا توضیح اضافه لازم بود می توان اضافه نمود. پس از آن با کلیک بـر روی کلید ثبت نام اسم پیشنهادی خود را اضافه می‌کنید.

همواره این امکان وجود دارد که شرکت‌های تجاری پس از آغاز فعالیت خود و در میانه راه، نیازمند به اعمال تغییراتی شوند. در این حالت شرکا باید فرآیند تغییرات شرکت را دنبال کنند تا بتوانند به فعالیت تجاری خود ادامه دهند. برای پیگیری ثبت شرکت باید بر روی لینک «پیگیری درخواست» کلیک کنید و در این صفحه ابتدا «نوع درخواست» را انتخاب می نمایید که ممکن است ثبت تاسیس یا صورتجلسه تغییرات باشد. سپس «شماره پیگیری» که قبلاً توسط سامانه به متقاضی اعطا شده را در قسمت مربوطه وارد نموده و کلید را کلیک می نمایید.

راهنمای ثبت نام در سامانه صدور شناسنامه

مرجع ثبتی که همان اداره کل شرکتهاست در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن که در واقع الزاما باید مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر می‌کند تا این موضوع در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود. نحوه ثبت تغییرات شرکت دارای ظرافت‌هایی است که بی‌توجهی به آنها ممکن است مسیر انجام کار را طولانی کند. مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تکمیل صحیح مدارک است.

  • آموزش تصویری ثبت صورتجلسه انحلال هم در دستور کار قرار دارد و حتما در مجله ثبت‌یار منتشر می‌‌کنیم.
  • برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در مبلغ کاهش یافته هر سهم، هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند.
  • در کنار مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده نیز وظایفی برای خود دارد.
  • بعد از گذراندن مراحل و شرایط مذکور تغییرات که توسط موسسه ثبتی ذهن ناب صورت می پذیرد به وسیله اداره ثبت شرکت ها, به ثبت خواهد رسید.
  • به هیچ وجه از عناوین ترکیبی صورتجلسات در یک صورتجلسه استفاده ننمائید (از قبیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده، مجمع عادی بطور فوق العاده و هیئتمدیره و …) چرا کـه باعـث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه می‌شود.

زیرا این مجمع وظیفه دارد تا تغییراتی در اساسنامه مانند تغییر نام شرکت و تغییر موضوع شرکت یا تغییر محل شرکت است را انجام دهد. همچنین مجمع عمومی فوق العاده وظیفه افزایش کاهش سرمایه و تغییر در کاهش یا افزایش مدیران و بازرسان و اجازه صدور اوراق قرض را نیز دارد. البته ایجاد سهام ممتاز و انحلال شرکت نیز از دیگر وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده محسوب می‌شود. جهت تغییر نام شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و پس از آن صورتجلسه تنظیم شده تغییر نام توسط اعضاء ، امضاء می گردد. سپس ، به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت ( کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی) به اضافه اسامی انتخابی به اداره ثبت تحویل می گردد.

ثبت تغییرات شرکت

مرجع ثبتی طی بررسی های صورت گرفته و تطابق تغییر با قوانین مصوبه شرکت ها و مطلابقت آن با پرونده ی اصلی در صورت عدم نقص پرونده و اصولی بودن و قانونی بودن تغییرات شرکت، آگهی تغییرات ثبتی را برای انتشار در روزنامه ی رسمی و محلی صادر می کند. تمامی کارهای تغییرات شرکت می بایست بر اساس صورتجلسات مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده صورت بگیرد و هم چنین کلیه مدارک در انجام تغییرات پیوست گردد و به مراجع قانونی هم چون اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. تا پس از بررسی موضوع تایید و یا عدم تایید این تغییرات صورت بگیرد. نحوه تنظیم صورت‌جلسه تغییرات شرکت بسته به اینکه از چه طریقی انجام بگیرد، شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. شیوه ثبت تغییرات شرکت از طریق هیئت‌مدیره عمدتاً ناظر بر مسائل مدیریتی و نحوه معاملات سهام است. اما ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی معمولاً دربرگیرنده تغییر در محتوای اساس‌نامه شرکت است.

ثبت تغییرات شرکت

other