سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند

می توان گفت تبت تغییرات شرکت برای هر شخص حقوقی الزامی می باشد. در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا جلسات هیات مدیره همه تغییرات و تصمیمات شرکت انجام می شود. تمدید شامل شرکت های با مسئولیت محدود نمی شود چون مدت فعالیت این نوع شرکتها نامحدود است. پس از ثبت شرکت، می توان تغییراتی در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است، ایجاد کرد.

  • _ وارد کردن تصمیمات اتخاذ شده در جلسه از فهرست نوع تصمیم.
  • ضمنا اساساسنامه شرکت را نیز مطالعه نموده و قوانین مربوط به تائین سمت برای اعضای هیئت رئیسه را بررسی نمایید.
  • متن صورتجلسه را به شکل دقیق و عیناً مثل نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تحریر نمایید.
  • ثبت تغییرات شرکت نیاز به تنظیم و ارائه ی صورت جلسه مناسب با موضوع تغییرات و تحویل آن به مرجع ثبتی است.

و تمامی مسائل مربوط به تغییرات شرکت می‌باشد و باید سریعا در مرجع ثبتی (اداره‌ی ثبت شرکت‌ها)ثبت گردد. اما آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته است که کلیه تغییرات باید براساس قوانین و مقررات انجام شوند. تنظیم این صورتجلسه دارای پیچیدگی‌های فراوانی‌ست پس بهتر است از متخصصان ثبت‌یار در این امر کمک بگیرید. به صورت آگهی با عنوان مواد ۳۹ و ۴۰ ثبت تغییرات شرکت قانون تجارت می باشد. _ تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا با قید میزان سهام هرکس در شرکت.

در هنگام استفاده از همراه بانک نسخه قدیمی پیغام “گواهی دیجیتال معتبر نمی باشد” نمایش داده می شود

برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و پس از آن برای این تغییرات الزاما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد. ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص بعد از ثبت اولیه شرکت سابقه زیادی داشته و بسیاری از تاجران آن را در دستور کار خودشان قرار می دهند. برای تغییرات اصلی در شرکت های نام برده شده، مجمع عمومی فوق العاده دست به کار می شود و تصمیم می گیرد که انجام این تغییرات لازم یا بیهوده می باشد. یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند.

۱- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده سهام رسیده باشد . اگر بخواهیم ساده تر توضیح دهیم، ثبت تغییرات شرکت به تصمیماتی همچون تغییر نام، سرمایه، اعضا و یا ساختار شرکت گفته میشود که باید طی یک جلسه با نوع جلسات متفاوت تنظیم شوند. مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول سال مالی تشکیل می‌شود در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده در بقیه ماه های سال مالی تشکیل می شود. در شرکت سهامی خاصی، دو نفر از سهامداران و شرکا از شرکت خارج و یک نفر جدید که سهام این افراد را خریداری کرده است وارد شده است. در ثبت تغییرات، در صفحه نقل و انتقال سهام و سهام اشخاص با انتخاب گزینه اشخاص هیچ یک از سهامداران نشان داده نمی شوند! تمامی موارد مربوط به تغییرات شرکت از طریق سه نوع جلسه یا مجمع تعیین می شوند که در ادامه به تفکیک همه را توضیج می دهیم تا شما متوجه شوید که کدام تغییرات با چه مجمع و صورتجلسه ای باید ثبت شود.

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

این فیلد بر اساس آنچه قبلاً وارد شده است انتخاب می شود. سپس «نوع نمایندگی» مانند وکیل، وصی، قیم یا غیره را از فهرست انتخاب می کنیم. پس از آن «نماینده شده/موکل» یعنی کسی که این شخص وکیل او شده است انتخاب می شود. اگر بخواهیم اطلاعات وارد شده را پاک کنیم از کلید «حذف ارتباط شخص» استفاده می نماییم. اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم.

ثبت تغییرات

general