تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

اطلاعات مربوط به اساسنامه جدید را در این مرحله وارد کنید. توجه داشته باشید چنانچه قصد تغییر یک مواد از اساسنامه را داشته باشید باید کل اساسنامه را در این گام وارد کنید. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و

عواقب عدم ثبت تغییرات شرکت

اگر شرکت به قدری خسارت ببیند که نیمی از سرمایه آن از بین برود؛ مجمع فوق العاده باید در رابطه با انحلال یا بقای شرکت تصمیم بگیرد. هر شرکتی موظف است که بداند سالیانه میزان سود و زیان آن چقدر

مراحل ثبت تغییرات شرکت

+ آیا می توانم در یک شرکت به عنوان مدیر عامل و در شرکت دیگری به عنوان عضوی از هیئت مدیره حضور داشته باشم؟بله ازین جهت ممنوعیت دو شغله بودن در شرکت های سهامی وجود ندارد. در شرکت با مسئولیت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

البته چون مدیر تصفیه پس از انحلال شرکت جانشین هیات مدیره می‌شود، لازم است که دفاتر و اسناد دارایی شرکت، تحویل مدیر تصفیه شود. چون برای تصفیه حساب‌های شرکت وجود دفاتر و اسناد دارایی شرکت لازم و ضروری است.۲، مدت